2003 - Pärimuskultuur muutuvas maailmas

2003 - Pärimuskultuur muutuvas maailmas

Projekti eesmärgid ja sisu:

Pärimuskultuuri järjepidevuse hoidmine ja rahva aktiivne osalemine selle taasloome protsessis on folklooriliikumise eesmärk, mille täitmine eeldab rahvuslike jõudude koostööd, funktsioonide ja vastutuse jagamist. Praegu on põhivastutuse enda kanda võtnud pärimuse kandjad – nii isikud kui elujõulised folkloorirühmad ja folklooriorganisatsioonid. Folkloorinõukogu esmaseks ülesandeks on nende tegevust toetada ja motiveerida. Kuid sama tähtis on ühiskondliku arvamuse kujundamine. Oluline on kokku leppida eesmärkides ja rahvuslikes põhiväärtustes, mis valitsustega ei vahetuks. Milliste vahenditega mõjutada avalikku võimu pärimuskultuuri väärtustamise suunas? 

 

Koolitusreis Ungarisse
Eesmärk: tutvuda meie hõimukaaslaste nüüdisaegse pärimuskultuuri situatsiooni ja teguritega, millest oleneb folklooripärandi edasikestmine Ungaris. Teadaolevalt on pärimuskultuur Ungaris kõrgelt väärtustatud ning folkloorialasele tegevusele pööratakse suurt tähelepanu nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Rahvuslikud traditsioonid, millele on aluse pannud sellised suurkujud nagu B.Bartok ja Z.Kodaly, on elavad ja ühiskond on teadvustanud, et folklooriliikumise sügavam mõte on inimlike väärtuste säästmine tuleviku jaoks. Erilise huvi objektiks on Budapestis asuva PÄRIMUSMAJA (Hungarian Heritage House, www.heritagehouse.ee) tööga tutvumine. Koolitusreis annab võimaluse olla avatud dialoogiks teiste maailmas toimivate elutervete ja elusäästlike pärimuskultuuri edendavate organisatsioonidega ning tutvuda erinevate praktikatega. Folkloorinõukogu on heade toetajate abiga 10 aasta jooksul korraldanud mitmeid õppereise, mis on andnud hindamatuid kogemusi ja teadmisi ning avardanud analüüsivõimet ja silmaringi. Mitte meelelahutus, vaid enesetäiendamine on õppereisi märksõna.

Sihtgrupiks on folkloorinõukogu liikmed, maakondade/linnade folkloorikuraatorid, Rahvakultuuri Keskuse maakondlikud spetsialistid, folkloorirühmade juhid ja kohaliku kultuurielu korraldajad. Koostööpartnerid Eestis: Rahvakultuuri Keskus.

Koostööpartnerid Ungaris: Ungari Pärimusmaja ja Ungari CIOFF®i rahvussektsioon.

 

Folkloorirühma juhtide kvalifikatsiooninõuete ja koolitusprogrammide väljatöötamine.
Kultuuriministeerium on teinud keskseltsidele ülesandeks atesteerida oma valdkonnas töötavad rahvaloomingu kollektiivid ja nende juhid. Kvalifikatsiooninõuete väljatöötamine on vastutusrikas ja ulatuslik töö, mis nõuab kõrget asjatundlikkust. Korraldame avaliku konkursi stipendiumile suuruses 10000 krooni. Folkloorinõukogu on tulumaksusoodustustega organisatsioonide nimekirjas, mis tähendab stipendiumi maksuvabastust. 

 

Rahvusvaheline konverents “Pärimuskultuur muutuvas maailmas”.
Konverentsi eesmärgiks on pärimuskultuuriga seotud problemaatika teadvustamine ühiskonnas ja positiivse kogemuse levitamine. Koostööpartnerid: Kirjandusmuuseum, Viljandi Kultuurikolledž. Välispartnerid: CIOFF®i Põhja-Euroopa sektori (Leedu, Läti, Soome, Rootsi, Norra, Iirimaa ja Inglismaa) rahvussektsioonid, Ungari CIOFF®i rahvussektsioon.
Konverentsi põhiteemad:

 • Folkloori mõiste
 • Folkloori funktsioonid ning nende muutumine ajas ja ruumis
 • Folkloori liigid ja nende sünkretistlik iseloom
 • Folkloori autentsed ja sekundaarsed vormid
 • Traditsioon, improvisatsioon ja stilisatsioon folklooris
 • Folklooriliikumise olemus ning selle kunstilised, hariduslikud ja sotsiaalsed aspektid
 • Kommete, tavade ja traditsioonide mõtestamine nüüdisajal
 • Folkloorifestivalid ja nende liigid
 • Isiksuse osa pärimuse edasikandmisel (identiteet ja tegija isiklik suhestatus pärimuskultuuris)
 • Folklooriõpetus üldhariduskoolis ja folklooriseltsides/-rühmades (vormid, väljundid, motivatsioon jms.)
 • Diskussioon pärimuskultuuri kaitse problemaatika ümber

XVII BALTICA toimub Eestis 17.-23. juunil 2004 - folkloorikavade piirkondlikud ülevaatused. 

Teema: kevad-suvised rahvakalendri tähtpäevad.
Kuna samal aastal viiakse läbi ka mitmeid teisi suurüritusi, millest ulatuslikum on üldlaulu- ja tantsupidu, siis toimuvad folkloorikavade ülevaatused erakorraliselt juba 2003.a. sügisel. 

 

Ümarlaud teemal “Riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabakuühenduste koostöö pärimuskultuuri arendamisel”.
Sihtgrupp: Eesti omavalitsusliidud, Kultuuri-, Haridus- ja Sotsiaalministeerium, regionaalministri büroo, riigikogu kultuurikomisjoni liikmed ja fraktsioonid jt. eeldatavad koostööpartnerid.
Eesmärk: Luua alused Eesti folklooriliikumise juhtorganisatsioonide, Eesti Omavalitsusliitude ja Eesti inimarengut suunavate ministeeriumide vahelisele sihipärasele koostööle, teadvustamaks igaühe rolli pärimuskultuuri säilitamisel ja arendamisel ning selle kaudu Eesti kultuurilise ja sotsiaalse olukorra parandamisel. Ümarlaud toimub folklooriliikumise arengukavas 2003-2010 püstitatud eesmärkide realiseerimiseks ja projekti “Pärimuskultuur muutuvas maailmas” loogilise jätkuna. Peale eelnevalt toimunud õppereisi ning konverentsi, kuhu kaasatakse ka ümarlauast osavõtjad, on oluline luua alused sellel alal tegutsevate võtmeorganisatsioonide koostööle, et saavutada lai ühiskondlik toetuspind ja sotsiaalne kokkulepe. Dialoog ministeeriumide, omavalitsusliitude ning folklooriorganisatsioonide vahel loob eeldused võimaluste ja vahendite sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

Tulemused: Põhilised eesmärgid realiseerusid. Folkloorirühma juhtide kvalifikatsiooninõuete ja koolitusprogrammide väljatöötamine on läbirääkimiste faasis.

Teostaja: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Koostööpartnerid: Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloori Selts, Ungari Pärimusmaja, CIOFF®i Põhja-Euroopa sektor

2003 - Pärimuskultuur muutuvas maailmas
I looked for good service to have my website secured, then I discovered that top web hosting companies is very important. We found out that company capable of website hosting companies best is worth of mentioning and therefore we publish link here. I think it is enormous difference in best web hosting website for all UK best web hosting companies I experienced hosting UK web companies in most personal knowledge, therefore I know, that operator finally, it is the place for reaping full knowledge about companies hosting web UK with couple of simple articles. Great find indeed! top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |