Eesti Folkloorinõukogu

Eesti Folkloorinõukogu


 

SEOSES EESTI FOLKLOORINÕUKOGU KODULEHEKÜLJE UUENDAMISEGA ON UUDISED JA SÜNDMUSED KÄTTESAADAVAD MEIE FACEBOOKI LEHEL:


 facebook.com/folkloorinoukogu

 

 

 


Otsime tegevjuhti

 

Eesti Folkloorinõukogu otsib TEGEVJUHTI, kelle töö eesmärgiks on Eesti pärimuskultuurialase tegevuse ning rahvusliku ja rahvusvahelise folklooriliikumise jätkusuutlik areng.

 

Soovime, et oskaksid:

 • juhtida meeskonda, plaanida valdkonna ja organisatsiooni arengut ja korraldada selle strateegilist elluviimist;
 • koostada ja jälgida organisatsiooni finantsplaani;
 • algatada ja juhtida projekte;
 • esindada ja kaitsta pärimusvaldkonna ja folklooriliikumise huve poliitikakujundamises;
 • teha koostööd liikmeskonnaga ning korraldada Eesti Folkloorinõukogu igapäevatööd

Koostöö on sujuv, kui

 • oled algatusvõimeline ja motiveeriv juht;
 • sul on kogemus meeskonna või mitme samaaegse projekti juhtimises;
 • oled täpne ja pead kinni tähtaegadest;
 • oled hea läbirääkija ja suhtleja, sul on esinemisoskust ja -julgust;
 • oled orienteeritud lahendustele ja otsid uusi võimalusi;
 • pead pärimuskultuuri oluliseks ja osaled meeleldi pärimusvaldkonna sündmustel;
 • valdad eesti keelt ja ühte võõrkeelt (eelistatult inglise keelt) kõrgtasemel ning veel vähemalt ühte võõrkeelt kesktasemel.

Omalt poolt pakume:

 • hubast kontorit Tallinna Vanalinnas
 • paindlikku tööaega
 • võimalust osaleda rahvusvahelises töös
 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd inspireerivate inimestega üle Eesti
 • võimalust algatada uusi protsesse ja oma ideid ellu viia
 • töötasu 1200 eurot bruto

Kandideerimiseks palume saata 12. veebruariks aadressile

 • elulookirjeldus
 • motivatsioonikiri, kus kirjeldad oma visiooni kaasaegsest folklooriliikumisest Eestis ning Eesti Folkloorinõukogu tegevjuhi rolli selle visiooni elluviimisel ja Eesti Folkloorinõukogu töö edendamisel.

 

Rohkem infot töökonkursi kohta e-posti aadressilt .

Eesti Folkloorinõukogu on valdkondliku keskseltsina folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.

Tööleasumise aeg 1. märts 2018.

 

 

 

Otsime Baltica projektijuhti

 

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU on valdkondlik keskselts, kes folklooriliikumise eestvedaja ja arendajana väärtustab pärimuskultuuri ja hoiab selle järjepidevust. Folkloorinõukogu korraldab CIOFF®i egiidi all toimuvat rahvusvahelist folkloorifestivali Baltica Eestis.

 

Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.

 

Otsime oma meeskonda

BALTICA PROJEKTIJUHTI, kes

 • väärtustab eesti ja teiste rahvuste pärimuskultuuri
 • on algatusvõimeline, loovate ja lennukate ideedega
 • peab oluliseks säilitada Baltica omanäolisus ning julgeb seejuures mõelda "kastist välja"
 • on täpne, süstemaatiline ja kohusetundlik
 • omab kogemust projektijuhtimises, soovitatavalt kultuurivaldkonnas
 • oskab oma ideid reaalsuseks vormida

Baltica projektijuhi ülesanneteks on:

 • luua 2019. aasta Baltica kontseptsioon ja programm
 • moodustada ja juhtida festivali korraldusmeeskonda
 • vastutada festivali rahastuse taotlemise, kasutuse ja arvestuse eest
 • korraldada festival, mis vaimustaks ka ennast

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku tööaega ja töökohta Tallinna vanalinnas
 • mitmekülgset ja üle-eestilist tööd
 • toetavat meeskonda ja pärimuskultuuri ekspertide tuge
 • töötasu vastavalt projekti eelarvele

Tööle asumise aeg: september 2018

Kandideerida võib üksinda või meeskonnana. Selleks palume saata oma CV ja nägemus 2019. aasta Baltica festivalist 10. maiks 2018 aadressile

 

Kuna Baltica on CIOFFi festival, soovitame enne nägemuse kokkupanemist tutvuda ka eelnevate Balticate ajalooga (www. baltica.ee) ja CIOFFi festivali tingimustega: https://goo.gl/ZP2fqS

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

 

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab võimaluse tuua esile kultuuripärandi olulisust ja seda, mida meil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks, edasiandmiseks, digiteerimiseks. Kogu Euroopas korraldatakse 2018. aastal sündmusi, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kultuuripärandist.

 

Euroopa kultuuripärandiaasta läbiviimist Eestis koordineerib Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Folkloorinõukoguga, keda nõu ja jõuga toetab kultuuripärandiaasta juhtnõukogu.

 

Valmimisel on Euroopa kultuuripärandi aasta sündmuste kava. Euroopa kultuuripärandi aasta sündmuste kaudu tutvustame Eestis elavatele inimestele Euroopa, sh. Eesti kultuuripärandit kogu selle mitmekesisuses.  

 

Kontakt:

Ootame kandideerima Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinnale Teotugi

 

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema.

 

Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

 

Kandidaate saab esitada 31. detsembrini 2017 e-posti aadressil . Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.

 

Auhinnasaajad kuulutatakse välja Eesti Folkloorinõukogu sündmusel järgmisel aasta alul. Teotoe auhinnaks on 500-eurone rahaline preemia ja selle saaja otsustab Eesti Folkloorinõukogu juhatus.

 

Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinda antakse välja teist korda, eelmisel korral omistati see Lauri Õunapuule.

Setu ja peipsivene jõulud Eesti Vabaõhumuuseumis
9. jaanuaril 2016 tutvustab Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm oma kogukondadega koljada kombestikku, seto leelokoo "Sõsarõ" aga hoiab pidutuju talspühade laulude ja tantsudega.

Kohapärimuse kursused Raplas
Eesti Kohapärimuse Keskus kutsub kõiki huvilisi pärimuslugusid ja tähenduslikke paiku uurima! Esimene loeng juba 16. jaanuaril!

Eesti Folkloorinõukogu kutsub valmistuma pühaks jõuluajaks!
Laupäeval, 12.detsembril kell 12.00 toimub Vanalinnas, Vene tn 6 saalis eriline pärimuspidu, kus eestlased, udmurdid, mordvalased, venelased, ingerisoomlased ja mitmed teised rahvused valmistuvad ühiselt jõuluajaks. Lauldakse eri rahvuste jõululaule, tutvustatakse kombestikku ning valmistutakse jõulupüha tähistamiseks.

Tasuta koolitus "Kuidas muuta oma argi- ja peorõivastus rahvuslikuks?"
Professor Kärt Summataveti koolitus reedel, 4. detsembril kell 15.00 Tartus, Tiigi Seltsimajas

Pärimuslik pärastlõuna 28. novembril Tallinna vanalinnas, Vene tänav 6, 14.00-16.30
Mis saab olla jõudsam kui oma pere ja sõpradega koos kulgemine aastaringis! Pärastlõunate sisu: ühine laulmine, jutustamine, tantsimine, arutlemine elutähtsate nähtuste üle, valmistumine eelseisvateks tähtpäevadeks ja pühadeks lähtudes oma pere ja paikkonna pärimusest.

Folkloorinõukogu juhatuse liige Krista Sildoja pälvis Põlvamaa aasta koolitaja tiitli
28. oktoobril tunnustati Mooste Rahvamuusikakoolis Põlvamaa aasta õppijat ja koolitajat. Maavanema tänukirja ja aasta koolitaja tiitli pälvis Mooste Rahvamuusikakooli eestvedaja, EFN juhatuse liige ja Rahvusvahelise pärimuspeo Baltica sisujuht Krista Sildoja.

Lahemaa Rahwamuusikud 40
Pärast Lahemaa Rahvuspargi loomist, 1. juunil 1971, korraldati juba 1972. aastal Altja kiigemäel jaaniõhtu. Veljo Tormis oli selleks ajaks veendunud vana rahvalaulu ilus ja võlus.

Ingrid Rüütli 80. sünnipäevale pühendatud seminar
6. novembril 2015 kell 11.00 Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus, Vanemuise 42.

Tartu tantsuklubi: Lahemaa Rahwamuusikud
4. novembril 2015 kell 20.00–24.00 Tiigi seltsimajas (Tiigi 11, Tartu). Suur au ja rõõm on Tartu tantsuklubis võõrustada ja tutvustada tänavu oma 40. tegutsemisaastat tähistavat Eesti Folkloorinõukogu liiget, Lahemaal tegutsevat rahvamuusikaansamblit Lahemaa Rahwamuusikud, kes toovad endaga kaasa palju põnevaid laule, tantse ja laulumänge Põhja-Eestist.

Seminar "Eesti pulmatraditsioonid" 19. ja 20. novembril 2015 Pärnu Nooruse Majas (Roheline 1B)
Pärimuslike pulmade pidamine seto või kihnu, viru või võru kombestiku järgi on tänases Eestis hoogu võtnud. Teadmine eesti pulmade ühistest joontest ning paikkondlikest eripäradest on tasapisi hääbunud või liiga vähene. Pulmakombestiku uurija Ülo Tedre arvab, et peaaegu kõiki vanu pulmade tavasid on võimalik elustada ja kasutada ning soovitab kasutada kombeid, mis aitavad rõhutada abiellumise pidulikkust ja tähtsust.

Tähistame koos hingedepäeva 2. novembril!
Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm ja Eesti-Mordva Selts kutsuvad: TÄHISTAME KOOS HINGEDEPÄEVA 2. novembril 2015 kell 18.00 Tallinna vanalinnas, Vene tn 6, II korruse saalis

Pärimuslikud pärastlõunad alustavad laupäeval 24. oktoobril!
Pärimuslikud pärastlõunad peredele jätkuvad! Laupäeviti 24. oktoobril, 28. novembril, 12. detsembril 2015 14.00 – 16.00 Vanalinnas, Tallinna Rahvaülikooli saalis, Vene tn 6

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise tähtaega pikendati!
Folkloorinõukogu pikendas taotlusvooru ning ootab hiljemalt 30. oktoobriks taotlusi pärimuskultuuri spetsialisti kutse saamiseks. Taotleda saab pärimuskultuuri spetsialisti kutset tasemetele 5, 6 ja 7 ja omandada vastav kutsetunnistus.

Pärimustantsu meistriklass Tallinnas
August Pulsti õpistu, koostöös Eesti Folkloorinõukogu ja Tallinna Rahvaülikooliga, korraldab Tallinnas pärimustantsu kursuse Maarja Nuudi ja Eeva Talsi juhendamisel.

Folkloorinõukogu andis välja II folkloorikuraatori stipendiumi!
2015. aasta folkloorikuraatori stipendiumi pälvis Alli Põrk, kes on kuraatoriks Pärnus.

Vähemusrahvuste ja Jõgevamaa pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“ 2015
Eesti Folkloorinõukogu korraldab järjekordse Eestimaa vähemusrahvuste ja Jõgevamaa ühise pärimuspeo „Kultuuriruumi rikkus“, mis toimub 26. septembril kell 19.00 Palamuse Rahvamajas.

Pärimuskultuuri õhtuõpe alustab uut hooaega!
On avatud registreerimine 2015/2016 hooaja pärimuskultuuri õhtuõpe koolitusele.

LAULUPÄEV. VABADUS LAULDA - METSAST MERENI JA KIIGEST KÕRTSINI!
Kootöös Eesti Vabaõhumuuseumiga toimub 20.augustil 2015.a muuseumi territooriumil laulupäev!

FOTOKONKURSS "MINU EHE JAANIPÄEV"
Pärimuspidu BALTICA 2016 kutsub kõiki jäädvustama ehedaid hetki oma pere või paikkonna jaanipäevast.

Vähemusrahvuste sündmus: jaanilaulude laulmine 14. juunil 2015, algusega kell 12.00 Eesti Vabaõhumuuseumi seto talus

17.mai 2015- Õhtupoolik rahvakanneldega

Eesti Folkloorinõukogu juhatuse esimees Kati Taal osales sekretärina CIOFFi juhatuse kevadkohtumisel Taiwanis
Folkloorinõukogu juhatuse esimees Kati Taal osales sekretärina 26. märtsist kuni 02. aprillini CIOFFI juhatuse kevadkohtumisel Taiwanis, mille korraldajaks oli CIOFF Chinese Taipei.

CIOFF®il täitub 45 aastat!
CIOFF® on Rahvusvaheline Folkloorifestivalide ja Rahvakunstiorganisatsioonide Nõukogu (LE CONSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE FOLKLORE ET DÀRTS TRADITIONNELS), kuhu Eesti Folkloorinõukogul on au kuuluda.

2015. aasta Võru Folkloorifestival alustab tantsupäevaga!
XXI Võru Folkloorifestival „Millest rikkad, sellest helded“ ise toimub küll juulikuus, aga kuna seda tantsurikkust on heldelt jagada, siis juba homme, kolmapäeval, 29.aprillil teeb festival Võru kesklinnas tantsuga algust, tähistades nii ka rahvusvahelist tantsupäeva.

Pärimuskultuuri õhtuõpe: avatud on registreerimine 2015-2016 hooajale!
2015. aasta sügisel alustav pärimuskultuuri õhtuõpe alustab 16. septembril!

2014/2015 hooaja viimane pärimuslik pärastlõuna peredele toimub seekord neljapäeval, 23. aprillil!
Õhtu algab 23. aprillil Raekoja platsil kell 19.00 jüripäeva tõrvikute süütamisega.


25. märtsil paastumaarjapäev Eesti Vabaõhumuuseumis.
Paastumaarjapäev algab päikese tervitusega kell 6.30!

Rahvusvaheline pärimuspidu BALTICA 2016 ja Võru Folkloorifestival esitlevad: Võrumaa Pärimuspäev!
Pärimuspäev on mõeldud kogu perele ja toimub see 29. märtsil 2015!

Eesti Folkloorinõukogu ootab kandideerima CIOFFi esindusfestivalile!
Rahvusvaheline folkloorifestival FOLKLORIADA toimub 2016. aastal Mehhikos, Zacatecases 30. juulist kuni 14. augustini.

Liikmete üldkoosolek 21. märtsil 2015!
Selle-aastane liikmete üldkoosolek toimub Tallinnas!

Leigarite juubelietendus "Viies pööripäev" Moostes!
Suur rõõm on teatada, et 7. märtsil 2015 tulevad Moostesse 140 tantsijat Rahvakultuuriseltsist Leigarid, et esitada koreograaf Jaan Ulsti lavastatud tantsuetendus "Viies pööripäev", mis valmis Leigarite 45. juubeliks!

Pärimuslik pärastlõuna perega sel laupäeval!
Laupäeval, 28. veebruaril algusega kell 14.00 Tallinna Rahvaülikooli 2. korruse saalis.

Sille Kapper ja Kristiina Kapper Üks kaerajaan kõik
Kolmapäeval, 25. veebruaril kell 18.00 Vene tn 6 (II korrus)

Pärimuskultuuri koolitus - MINU KODUPAIGA PÄRIMUSLIK JAANIPÄEV
Laupäeval, 7. märtsil 2015 kell 11.00 - 15.00 Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolled¾is (Lihula mnt 12).

Multikultuurne VASTLAPÄEV!
Suuremal osal eestimaalastel on vastlapäev teisipäeval, 17. veebruaril. Eestis elavad ersad, lätlased, marid, mok¹ad, t¹uva¹¹id, udmurdid ja venelased tähistavad vastlapäeva ehk võinädalat sel aastal ühiselt laupäeval, 21. veebruaril kell 13.00 Kohtuotsa vaateplatvormil (Kohtu 12, vanalinn).

Vähemusrahvuste koolitused
13. veebruaril ja 14. märtsil toimuvad vähemusrahvuste koolitused!

Jaanuarist jätkuvad pärimuslikud pärastlõunad perega!
24. jaanuarist jätkame hubaste pärimuslike pärastlõunatega, kuhu on oodatud kõik pereliikmed- vanaemad ja vanaisad, emad ja isad, lapsed, lapselapsed, et teha midagi päevakohast ja kõigile jõukohast üheskoos ning teadjate ja oskajate juhendamisel.

24. jaanuaril esilinastub "Suur tamm"!
Eesti Folkloorinõukogu on lõpetanud järjekordse suurprojekti- animatsioon "Suur tamm", mille esilinastus leiab aset 24. jaanuari pärimuslikul pärastlõunal!

10. jaanuaril ühendavad jõud NUKU ja Folkloorinõukogu!
10. jaanuaril, pärast etenduse „Vepsa muinasjutud“ lõppu, toimub NUKUs tore pärimuspärastlõuna, kus on võimalik lähemalt tutvuda vepsa ja soome-ugri kombestikuga.

Folklooribüroo meisterdas Jõulu-Jürisid
Eesti Folkloorinõukogu büroo Tallinnas võttis 15minutiks aja maha ja meisterdas õnnetoovaid Jõulu-Jürisid!

Uus näitus!
Tallinna Rahvaülikoolis on üleval Eesti Folkloorinõukogu Noortekoja liikme Merli Antsmaa fotonäitus "Oh neid noori"!

Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige Angela Arraste sai Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustuse "Lokulaud 2014"
Laupäeval, 29. novembril toimunud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) tänuüritusel anti üle aasta tunnustused "Lokulaud 2014" silmapaistvatele valdkonda edasi viivatele inimestele.

Pärimuslik pärastlõuna perega!
Eesti Folkloorinõukogu KUTSUB! PÄRIMUSLIK PÄRASTLÕUNA PEREGA (Vene tn 6, II korrus) Laupäeval, 13. detsembril 2014 kell algusega 14.00

Kadrisandid üle Eesti!
Aitäh kõikidele vahvatele kadridele, kes saatsid pilte enda tegemistest ja käimistest!

Eesti Folkloorinõukogu kuulutab välja suure kadrisanditamise üle Eesti!
Julgustame kõiki end valgesse riietama, kodukanti kadriõnne jagama minema ning seda ka pildile jäädvustama!

Noortekoda tähistas mardipäeva Tallinna Toomkoolis!
Reedel, 7. novembril käis Eesti Folkloorinõukogu Noortekoda Tallinna Toomkoolis 2. klassi poiste ja tüdrukutega mardimaske meisterdamas!

Toimus 44. CIOFF Maailmakongress!
Kongress leidis aset Bautzenis, Saksamaal.

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise tähtaeg pikendatud!
Uus tähtaeg on 14. november 2014!

Folkloorinõukogu Noortekoja uus hooaeg!
Eesti Folkloorinõukogu Noortekoda ootab enda ridadesse uusi noori!

Vähemusrahvuste pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“
Vähemusrahvuste pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“ toimub sel aastal Arukülas, Harjumaal.

Toimus esimene pärimuslik pärastlõuna peredega
Koostöös Tallinna Rahvaülikooliga toimus 13. septembril esimene pärimuslik päraslõuna perede seltsis.

Toimus Baltica 2016 mõttelõunak
5. septembril kogunesid pärimuskultuuri huvilised, et arutleda 2016. aastal toimuva Baltica festivali teemal.

Eesti Folkloorinõukogu Eesti Folkloorinõukogu
Reliable technical systems make enormous difference in what is the best web hosting and it is sure-fire choice. I don't think it is trivial question, because which web hosting is best truly matters when you have website with heavy load. I love their enthusiasm on describing their experiences on top web hosting companies for reaching click for web hosting companies I am confident, that web companies hosting top is one of the best best offers and well structured presentation about best web hosting website which is pure pleasure to read. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |