Folkloor internetis

Folkloor internetis
Arboretum. Eesti puude andmebaas. Andmebaas sisaldab algkäsikirjadega võrreldud tekste, mille juures on täpsustatud ID ja metaandmestik: topograafilised ning koguja ja esitaja andmed. Tekstid on ortograafiliselt redigeeritud. http://www.folklore.ee/rl/fo/databases/arboretum/
 
Berta. BERTA ehk eesti rahvakalendri andmebaas ja tähtpäevade käsitlused. Koostanud Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik. Andmebaasi osa otsitav tähtpäevade, metaandmestiku ja muude kategooriate järgi.
 
Digitaalsete teadustekstide register. Siin on ka viited ajakirjadele „Folklore“ ja „Mäetagused“, kus leidub mitmeid rahvamuusika käsitlusi.
 
Eesti keerdküsimused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab 10 000 eesti keerdküsimust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
 
Eesti lühendmõistatused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab 2950 lühendilaadset mõistatust, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
Eesti mõistatuste andmebaas. Andmebaas on rajatud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas. Baasi aluseks oli 2800 Word 7.0 formaadis andmetabelit, mille põhjal toodeti akadeemilise väljaande "Eesti mõistatused" põhiköidete I (2001) ja II (2002) käsikiri.
http://www.folklore.ee/moistatused/
 
Eesti piltmõistatused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab kõiki 1996. aastani kogutud piltmõistatusi, mida kasutaja saab genereerida andmebaasist küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
 
ERLA ehk Eesti rahvalaulude antoloogia. Koostanud Aino Koemets, Ruth Mirov, Udo Mägi, Veera Pino, Ülo Tedre. "Eesti rahvalaulud. Antoloogia." Regilaulud esitatakse trükiväljaande struktuurile vastavalt. Lisaks teemati-laulutüübiti hargnevale puule on tekstid leitavad ka kihelkondade kaupa. Otsida on võimalik sõna(de), tüübinimede ja laulu jooksva järjekorranumbri (marginaalinumbri) järgi.

Eesti rahvapärase viiulimuusika repertuaarikogumik. Koostanud Krista Sildoja. Sisaldab viiulilugude algupäraseid päritolukirjeldusi, noote, heli- ja videoklippe. http://eestiviiul.rahvamuusika.ee/

Eesti sõnamängud. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab kõiki eesti (liit)sõnamänge, mis on otsitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
 
Eesti valemmõistatused. Koostanud Piret Voolaid. Sisaldab 635 teksti, mis on leitavad küsimuse, vastuse, arhiiviviite, koguja, kogumiskoha ehk topograafia, kogumisaja või märksõna järgi.
 
Eesti vanasõnad. Koostanud Arvo Krikmann. Sisaldab kõiki eesti vanasõnu. Otsija võimaldab järjestada leide tüübinumbrite või esinemissageduse järgi.
 
E-kogud. Võimaldab erinevaid päringuid folkloristide siseserveri andmebaasist Klaabu.
 
Etnoastronoomia. Koostanud Aado Lintrop. Valik süstematiseeritud usunditeateid maailma, planeetide, tähtede ja taevalaotuse kohta.
 
Herba. HERBA ehk etnobotaanika andmebaas. Koostanud Renata Sõukand ja Raivo Kalle, sisaldab vanemate käsikirjaliste kogude andmestikku, otsitav märksõnade ja botaaniliste tunnuste järgi.
 
Justkui ehk eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas. Koostanud Anneli Baran, Anne Hussar, Asta Õim, Katre Õim. Sisaldab umbes 160 000 väljendit, mis on otsitavad väljendi, tüübi, sisu, arhiiviviite, koha, koguja, esitaja, kogumisaja järgi.
 
Kõnekäänud ja fraseologismid. Koostanud Arvo Krikmann. Sisaldab u 25400 teksti eesti kõnekäände ja fraseologisme, mis pärinevad: Asta Õimu Fraseoloogiasõnaraamatust, ERA käsikirjalisest rahvaluulearhiivist ja EKI murdearhiivist.
 
LEPP, Lõuna-eesti pärimuse portaal. Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab 10000 Võrumaa ja Setumaa rahvaluuleteksti.
 
Lendvapärimus. Koostanud Mare Kõiva. Sisaldab kõiki teemakohaseid teateid, jutte, nõidussõnu ja meditsiinipraktikat. Otsitav märksõnade järgi.
 
Lõuna-Eesti Väike Kannel. Võrumaa. Koostaja Edakai Zimmermann. Tekstid, noodid ja helisalvestused.
 
Mütoloogiasõnastik.
 
Netihuumor. Koostanud Liisi Laineste. Sisaldab u. 30 000 eesti netinalja 1996. aastast tänini. Võimalik on märksõnaotsing.
 
Rahvakalendri andmebaas. Koostanud Taive Särg. Koondab eelkõige viiteid edasiseks teemaga tegelemiseks. Üsna huvitav pildikogu.
 
Rahvapärimuse leksikon. Järjest täienev leksikon, kust leiab vastused näiteks küsimustele “mis on maarjapuna?”, “kes oli Ambrosius?” või “mis on ahasveerus?”
 
Rehepapp. Rahvausundi ja -juttude andmebaas. Koostanud Mare Kõiva, Mare Kalda jt. Sisaldab muistendeid, loitse ja uskumusi.

Tampere, Herbert
. Eesti rahvalaule viisidega I-V.

Ühe eesti silmapaistvama rahvamuusikauurija Herbert Tampere koostatud antoloogia “Eesti rahvalaule viisidega” I-V (1956-1965) on seni parim ja põhjalikem eesti vanemate rahvalaulude väljaanne. Raamatutes on hästi esindatud eesti vanema rahvalaulu eri ¾anrid iseloomulike näidetega eri piirkondadest.

Elektroonilise väljaande on toimetanud Ingrid Rüütel ja Taive Särg.

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/
Folkloor internetis
Surprising detail about the best web hosting companies was imminent after reading testimonials. We found out that company capable of web companies hosting top is worth of mentioning and therefore we publish link here. No need to invent bicycle, therefore just neutral piece of writing UK web hosting companies, in the page click for more therefore I use allways their services when I need companies web hosting provider top service they have well written guidelines of web service hosting and there is tons of great resourceful articles. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |