Folkloorikavade määratlused

Folkloorikavade määratlused

CIOFF®i kultuurikomisjon on võtnud endale eesmärgiks kehtestada ühtsed määratlused folkloorikavadele, mille tähistused folkloorifestivalide maailmakalendris on A / E / S. Nende tähistuste kaudu annavad  rahvusvaheliste festivalide korraldajad rühmadele teavet oma nõudmistest esinemiskavadele. Määratlused avavad kavade sisu, väljendusvormi ja stiili ning kehtivad ühtviisi nii  laulu, pillimuusika kui ka tantsu kohta. Järgneva folkloorikavade määratluste sisu on lahti kirjutanud  Ingrid Rüütel, Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu esimees ja CIOFF®i kultuurikomisjoni liige.

 

A – Authentic

Autentne kava põhineb folkloorimaterjalil, mis on omandatud otse pärimuse kandjatelt  või valitud rahvaluule arhiividest ja publikatsioonidest ning mida esitatakse võimalikult originaalilähedaselt. Taotluseks on tutvustada mingi paikkonna folkloori ehedaid ajaloolisi vorme.  Selline kava põhineb reeglina ühe paikkonna (kihelkond, maakond, mingi rahvusvähemuse asuala) traditsioonil. Kuid kui rühmas on eri paikadest pärit inimesi (nt linnarühmad), võib kava sisaldada ka nende kodukantidest pärit  materjale, mida tuleks siis kava juhil kommenteerida.

Autentne kava ei saa vältida teatud lavalisest tinglikkusest tulenevaid muutusi ning absoluutselt autentset esitust on tegelikult võimatu rekonstrueerida, sest esituse situatsioon ja kontekst on igal juhul uued. Näiteks võib esinejad laval paigutada nii, et nende tegevus oleks publikule nähtav (etendusmängude puhul on võimalik ring katkestada ja asetada poolkaarde), aga ka reas seismine ja laulmine ei ole ju tegelikult päris ehe. Laulude puhul tuleb kõne alla ka tekstide lühendamine, kuid mitte omaloominguliste värsside lisamine, v.a setu improvisatsioonid.

Seega jättes kõrvale esitussituatsiooni ja kava ülesehituse, räägime vaid esitatavate palade – laulude, pillilugude, tantsude jne ehedusest ehk originaalilähedusest.

 

E – Elaborated

Siia kuuluvad seaded ja töötlused, mille vahe on tinglik. Seade: näiteks on ühehäälsele laulule lisatud  mitmehäälne seade või pillisaade, tekste on veidi muudetud, pillilugu on seatud ansamblile, kus eri pillidel on oma partiid, tantsu puhul on muudetud joonist, ühtlustatud liikumist vms. Töötluse puhul on muudatused suuremad, muusikas ja tantsutekstis tuleb ette variatsiooni ja arendust jne. Originaal peaks igal juhul olema äratuntav.

 

S – Stylized

Siia kuulub folkloorielementidel põhinev autorilooming, mille puhul ei tarvitse säilida mingi alusteksti terviklikkus.  Elemente võib võtta erinevatest tantsudest, viisidest jne ning täiendada autori enda loominguga.

 

Töötluse ja stiliseeringu vahel pole päris kindlat piiri, need on paratamatult üleminevad nähtused. Kuid ka autentse lavakava ja seade piirid on mõnikord hägused. Ometi iga nimetatud mõiste põhisisu on erinev.

 

Folkloorikavade määratlused
I looked for good service to have my website secured, then I discovered that what is the best web hosting is very important. If I Googled about the best website hosting then all these results came from commercial companies, but not any overviews which would have been easy to understand. Their idea about durability is very well explained and understandable even on first reading. Deeper explanation of website hosting companies best at UK company araweb.co.uk I read it all and understood which web hosting UK companies fully. Their clear system which is more capable of showing guaranteed results on long term. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |