Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

 


Õppekava nimetus: PÄRIMUSKULTUUR

 

Õppekeel: eesti keel

 

Koolituse liik: täiskasvanute vabaharidus

 

Koolituse läbiviija:

Eesti Folkloorinõukogu koolituskeskus, Vene 6, Tallinn 10123, registrikood nr 80007921

 

Seos kutsestandardiga: õppekava lähtub pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandardist.

 

Koolituse korraldamise võimalused:

üle-eestiline; konkreetses paikkonnas.

 

Sihtrühm: täiskasvanud pärimuskultuurikandjad, harrastajad, võtmeisikud, õpetajad, kultuurikorraldajad, turismiettevõtjad, eestvedajad ja huvilised nii eestlaste kui teiste rahvuste esindajad.

 

Õpperühma suurus: 20 inimest.

Õppetöö koosneb teemadest, mille maht valitakse igal korral lähtuvalt vajadusest.

Õppeaja kestus on erinev.

Õpingute alustamise tingimused - piiranguteta.

sisuliselt – huvi pärimuskultuuri vastu;

korralduslikult - registreerumine EFNi kodulehekülje kaudu või muul viisil.

 

Õpingute lõpetamise tingimused:

vähemalt 75% loengutes ja praktikumides osalemine; valitud, valdavalt praktilise, lõputöö nõuetekohane esitamine.

 

Väljastatava tunnistuse/tõendi kirjeldus:

tunnistuse number ja kuupäev; õppija nimi; teemade loetelu ja maht, lektorite nimed; aeg.

Tunnistus väljastatakse pikema kui 16 tunnise koolituse puhul.

 

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamine tingimused ja kord:

õppetasu maksumus on avalik ja lähtub koolituse mahust; sellest vabastatakse üliõpilased ja pensionärid; soodus – 50% - EFNi liikmetele.

Kasutatava õppemateriaalse baasi ja õppevahendite üldiseloomustus

Koolitus toimub erinevates kohtades üle Eesti ruumides, kus on olemas vajalikud õppevahendid (lauad-toolid, audiovideo, dataprojektor jm vajalik aparatuur). EFNil on ka kaasaskantav dataprojektor ning arvuti.

 

Kasutame koostööpartnerite Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvaluule Arhiivi arhiivimaterjale ja Eesti Rahva Muuseumi kogusid ja väljaandeid, sh internetis.

 

Õppe eesmärgid

Õppekava aluseks on teadmine ja kogemus, et pärimuskultuur aitab muuta liiga ühte äärmusesse kaldunud elulaadi tänases Eestis: linnastumine, individualism ja modernsus. Pärimuskultuuri abil saame õppida elama maalähedasemalt, kogukondlikumalt ja traditsioonilisemalt.

Pärimuskultuuri rakendusala on lai: laval esinemisest igapäevaelu elamiseni oma peres, paikkonnas või töökeskkonnas. Oluline on osata tõlgendada, mõtestada pärimust ning seda kasutada ja taasluua.

 

Pärimuskultuur kujutab endast traditsioonilise/pärimusliku ja innovatiivse/ uuendusliku lõimumist. Pärimuskultuuri õppe eesmärgiks on toetada inimese isiksuse kujunemist, aidates tal orienteeruda tänapäeva kultuurilises mitmekesisuses, tutvustades pärimuskultuuri tekste ja kontekste ning nendevahelisi seoseid.

 

Õppekava suunab inimesi mõistma pärimuskultuuri tähendust. Inimene oskab kursuse läbimise järel mõtestada ja analüüsida oma misiklikku seost pärimuskultuuriga ning väärtustada iseennast ja oma päritolupaikkonda.

 

Õpiväljundid:

Õppija määratleb ennast.

Õppija mõistab pärimuskultuuri rolli ühiskonnas ja oma isiklikus elus.

Õppija kirjeldab eesti ja/või teiste rahvuste pärimuskultuuri eripära maailma kultuurilise mitmekesisuse kontekstis.

Õppija tunnustab teiste kultuuride panust maailma kultuuripärandisse.

Õppija tunneb ja kirjeldab omakandi ja pere pärimust.

 

Õppija:

õpetab või juhendab oma eriala lähtudes pärimusest ning tunneb selle õpetamise parimaid viise; esitab, kasutab ehedat pärimust või lähtub oma esituses põhimõttest improvisatsioon traditsioonis; korraldab sündmusi, tähtpäevi lähtudes oma paikkonna pärimusest.

Õppekorralduse alused
If I Googled about best web hosting companies then all these results came from commertical companies, but not any overviews which would have been easy to understand. We controlled best hosting web companies and acknowledge trustworthiness of their technical systems. I think it is enormous difference in best website hosting companies note read more about araweb.co.uk hosting in the UK it's recognized brand with satisfying companies hosting web UK always rigorously seeking right systems mostly for long time use. I used companies web hosting services for myself and suggest also for you. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |