Pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandard

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandard

 

Pärimuskultuuri spetsialist toetab ja suunab oma tegevusega isiksuse terviklikku arengut ning aitab kindlustada vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimist ja järjepidevust. Töötamisel õpetajana peab pärimuskultuuri spetsialist läbima seaduses nõutud pedagoogilise täienduskoolituse.

 

Pärimuskultuurispetsialist töötab haridus- või kultuuriasutuses, kohalikus omavalitsuses, kodanikeühendustes, ettevõtluses jm. Enamlevinud ametinimetusteks on õpetaja, ringijuht, muusik, tantsuspetsialist, pillimeister, käsitöömeister, jutuvestja, kultuurikorraldaja, rahvakultuurispetsialist, koolitusjuht.

 

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandardiga on võimalik tutvuda Kutsekoja kodulehel

 

või allolevate linkide kaudu:

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandard
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of which is the best web hosting companies and see what they really offer Probably because they tell complex ideas of the best web hosting companies in really simple terms, it is definitely worth of reading. Purified knowledge, which offers deep understanding of top web hosting companies original UK web hosting reviews are best in araweb.co.uk website because they offer reliable services, I experienced web top hosting companies and am convinced of their quality position is really strong and they know well what is really important so their well-balanced approach to hosting web top companies is what makes them outstandingly well-organized company. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |