UNESCO ja Folkloorinõukogu

UNESCO ja Folkloorinõukogu

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) lähtub oma tegevuses UNESCO vaimse kultuuripärandi hoidmise ja kaitsmise teemaga seotud dokumentidest ja soovitustest. EFN loodi 1992.a valdkondade vahelise (interdistsiplinaarse) organisatsioonina vastavalt  UNESCO juhendile – traditsioonilise kultuuri ja folkloori kaitse kohta (Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore by UNESCO). Kultuuri-, mälu-, teadus- ja õppeasutused, mittetulundusühingud, kogukonnad ja üksikisikud on loonud folkloorialase tegevuse üleriigilise võrgustiku.

 

Teiseks oluliseks dokumendiks on UNESCO programm „Inimkonna elavad aarded“ (Living National Treasures), mis  praktikas on edukalt ellu viidud Pärimuskultuuri auhinna väljaandmise näol.

 

EFNi liikmed (Ingrid Rüütel, Heli Kallasmaa, Anne Ojalo, Kristin Kuutma jt) osalesid UNESCO Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni seletuskirjade ja ettepanekute  koostamises Vabariigi Valitsusele aastal 2005.  Konventsioon kiideti heaks Valitsuse istungil 05.01.2006. EFN on jätkuvalt osaline konventsiooni rakendamisel ja vaimse kultuuripärandi nimistu koostamisel.  

 

EFN teeb tihedat koostööd UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoniga (kultuuriprogrammide koordinaator Margit Siim) ja Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonnaga.

 

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon   

Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakond 

Eesti Vaimse Kultuuripärandi Nimistu

UNESCO ja Folkloorinõukogu
Eventually I found it! Probably they are best of the best, that is why I think, that you should take look of best web hosting companies and see what they really offer It may be not leisure reading, but web hosting in the UK companies is sometimes a little bit technical. I dont mind harder articles, because deeper truth is inside on their writings. Technical information is sometimes hard to understand, but this site is easy reading about web hosting in UK companies, leading my friend told he is satisfied with araweb.co.uk and they are praiseworthy I read it two times and understood companies hosting web UK much better. Now I have also broader info about endurance and business class for publications, which are really important for me. Finally, companies web hosting provider exites me every day. Take my words for this! top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |