Loading

Baltica 2019

Rahvusvaheline pärimuspidu Baltica 2019 toimub Eestis 29.05-02.06.2019.

Selle aasta Baltica fookuses on kolm teemat – paikkondlik eripära, pidu ja keel.

Baltica peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna Päevade raames püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid.

1.juunil läheb pärimuspidu Baltica külla  Põlva Päevadele, Sõmeru Maaelu Festivalile ja Vinni valla päevadele.

Rahvusvaheline folkloorifestival Baltica on osa ülemaailmsest folklooriliikumisest. Baltica on ainuke festival maailmas, mis toimub igal aastal järgemööda eri riigis. Eesti-Läti-Leedu suurim rahvakultuurialane ühisprojekt sai alguse 1987. aastal ning toimub kordamööda kõikides Balti riikides. Esimene festival peeti 1987. aastal Leedus, teine 1988.aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis.

Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid  ja väärtused, mida need endas kannavad.  Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.

Baltica festivalid toimuvad CIOFF®i  egiidi all ning toovad alati kaasa ka välismaiseid külalisi nii Balti riikidest kui ka kaugematelt maadelt.

Rahvusvahelise pärimuspeo BALTICA 2019 eesmärgid

  • Hoida ja säilitada kolme Balti riigi ühiselt loodud folkloorifestivali traditsiooni, mis võimaldab jagada ja ühendada meie rahvuslikku identiteeti ja pärimuskultuure;
  • Väärtustada pärimuskultuuri meie igapäevases elus, saades jõudu rahvuslikest tavadest ja mälestustest, jagada neid omavahel ja võõrsilegi ning tutvuda teiste rahvuste ja kultuuridega;
  • Innustada kohalikku folklooriliikumist, kõigi eesti ajaloolis-kultuuriliste paikkondade pärimuse tundma õppimist ning julgustama inimesi kasutama omakultuuri nii argi- kui pühadeajal;
  • Sütitada ja arendada pärimusetundjaid ja -harrastajaid, oma pärimuse huvilisi ja algajaid, levitades teadmisi, õpetusi, nõuandeid ning olles heaks eeskujuks;
  • Rahvusvahelisel põliskeelte aastal tõsta esile meie põliskeeli;
  • Väärtustada ehedat pärimuspidu ja jagada häid kogemusi järjest rohkematele inimestele.

Baltica visioon on olla jätkusuutlik ja oma väärtusi hoidev rahvusvaheline pärimuspidu, mis toimub Eestis iga kolme aasta tagant, tuues kokku pärimuskultuurikandjad, harrastajad ja armastajad üle Eestimaa, külalised naaberriikidest ja kaugemalt, et igal korral pühitseda ja edasi arendada erinevat Eesti pärimuskultuurile olulist teemat.

Baltica eesmärgid toetavad UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.