Loading

E 29. NOVEMBER

KELLEST SAAB JÄRGMINE BALTICA KUNSTILINE MEESKOND?

Eesti Folkloorinõukogu kuulutab välja avaliku konkursi rahvusvahelise pärimusepeo Baltica 2023 kunstilise idee ja juhi või meeskonna leidmiseks. Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuurialane osalusfestival, mis koondab pärimuse tundjaid ja kandjaid ning loob võimalusi, et selliste inimeste hulk suureneb järjepidevalt. Baltica omapäraks on traditsiooni teadlik omandamine ning festivali toimumine maa eri piirkondades, võimaldades rahvusvahelist kultuurilist suhtlust. Baltica toimub järgemööda kolmes Balti riigis, 2023. aastal Eestis toimuv Baltica leiab aset 35. korda. Otsime BALTICA KUNSTILIST JUHTI VÕI MEESKONDA, kes • väärtustab eesti ja teiste rahvuste pärimuskultuuri • on algatusvõimeline, loovate ja lennukate ideedega • peab oluliseks säilitada Baltica omanäolisus ning julgeb seejuures mõelda “kastist välja” • on täpne, süstemaatiline ja kohusetundlik • oskab oma ideid reaalsuseks vormida Baltica kunstilise juhi/meeskonna ülesandeks on 2023. aasta pärimuspeo Baltica kontseptsiooni ja programmi väljatöötamine ning elluviimine. Rahvusvahelise pärimuspeo Baltica korralduse ja rahastuse eest vastutab Eesti Folkloorinõukogu. Omalt poolt pakume: • võimalust testida kontseptsiooni 2022. aasta juunis toimuval pärimuspeol Väike-Baltical • paindlikku tööaega • mitmekülgset ja üle-eestilist tööd • toetavat meeskonda ja pärimuskultuuri ekspertide tuge • töötasu vastavalt…

Loe edasi..

E 20. SEPTEMBER

PÄRIMUSPIDU BALTICA TULEB UUES KUUES!

Tänasest kuni kolmapäevani toimub rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel mitmekülgne ja põnev veebikonverents “Baltica Foorum”. Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu- ja pillimuusika traditsioonidest, santimiskombestikust ja paljust muust. Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert, pulmafilmide õhtu ning suur ühistantsimine. Esmaspäev, 20. september keskendub eestlaste, lätlaste ja leedulaste etnogeneesile ja arengule – ajaloolistele, kultuurilistele ja keelelistele seostele ning vastastikustele mõjutustele. Täpsemalt tuleb juttu keskaja kokakunstist, arhailisest usundist, Baltimaade tseremoniaalsete rahvakunstiesemete mustritest ja tähendustest ja paljust muust. Samal päeval kl 18 saab osa Eesti, Läti ja Leedu ühisest folkloorikontserdist. Vaata 20. septembri ülekannet SIIT! Teisipäev, 21. september on pühendatud Balti riikide rahvakalendri ja perekondlike tähtpäevadega seotud lauludele, tantsudele ja pillimängule ning santimiskombestikule . Kl 18 toimub filmiõhtu pulmatraditsioonidest, kus vaatame üheskoos filmi “Traditsioonilise Kihnu pulma taaselustamise kogemusest“, mida lähemalt kommenteerib Ingrid Rüütel. Vaata 21. septembri ülekannet SIIT! Kolmapäeval, 22….

Loe edasi..

E 6. SEPTEMBER

VIRTUAALKONVERENTS “BALTICA FOORUM”

Tänavuse rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel toimub 20.-22. septembril koostöös Läti ja Leeduga mitmekülgne ning põnev virtuaalkonverents “Baltica foorum”. Foorumi ettekanded esitatakse kohalikes keeltes sünkroontõlkega eesti keelde, mis teeb need hõlpsasti mõistetavaks.   Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu ja pillimuusika traditsioonidest, parimatest praktikatest ja paljust muust.  Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert ja pulmafilmide õhtu. Kolmapäeval, 22. septembril ootame kõiki avalikule ühistantsimisele Tallinnas. Videosilla vahendusel saame õppida ka läti ja leedu tantse ning õpetame vastu eesti omi. Eesti poolt aitab kõike ohjes hoida päevajuht Kristiina Siig, programmijuht on Janika Oras. Täpse ajakavaga saab tutvuda alates 10. septembrist nii Eesti Folkloorinõukogu (folkloorinoukogu.ee) kui Baltica (baltica.ee) kodulehtedel. Seniks olgu välja toodud vaid eestipoolsed esinejad. Esmaspäev, 20. september  Teema: Eestlaste, lätlaste ja leedulaste etnogenees ja evolutsioon – ajaloolised, kultuurilised ja lingvistilised seosed ning mõjutused. Kell 11:30-17:15 Anti Lillak „Eestlaste etnogenees – mäng määratlemata arvuga osalejatele” Kristiina Ross “Eesti ja läti kirjakeele ühisosast” Madis Arukask “Etnogenees ja arhailine usund” Inna Raud “Eesti rahvarõivastest kui pärandist ja nende märgilisest tähendusest taasloome võtmes” Inna…

Loe edasi..

K 11. AUGUST

PÄRIMUSKÜLA PAKUB MITMEKÜLGSET PROGRAMMI

13.–15. augustil toimub Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuurialal Tornide väljakul  Eesti Folkloorinõukogu pärimusküla, mis asendab tänavu juunis koroona tõttu ärajäänud Väike-Baltica festivali. Pärimuskülla on koondatud erinevaid tegevusi ja töötubasid, kus huvilised saavad ise tegevustes osaleda ja tutvuda pärimusega läbi isikliku kogemuse. Kaasatud on erinevaid käsitöömeistrid üle Eesti ja eraldi fookuse saab ka meeste käsitöö, mis on sel aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu aastateema. Võimalus on jalga keerutada nii reede kui ka laupäeva õhtul tantsuklubides, kus lisaks eesti pärimusele saab tutvuda ka leedu pärimusega. Lapsed ja noored koos vanematega on oodatud koos lustima pärimushommikutel. Lisaks on kõik huvilised oodatud osa saama jutuvestjate mõõduvõtust, pärimustantsude õpitoast ja pärimusmängude õpitoast. Kauneid rahvariideid võib imetleda juba traditsiooniks kujunenud rahvarõivaste tuulutamisel, saab nautida Eestis elavate vähemusrahvuste rühmade esinemisi ja programmi lõpetab hoogne Seto tandsopido! Meistritest on alale kaasatud Meelis Kihulane (puutöö), Urmas…

Loe edasi..

R 26. MäRTS

VÄIKE-BALTICA FESTIVALI ASENDAB 13.-15. AUGUSTIL PÄRIMUSKÜLA

Sel aastal toimuvad Tallinna Vanalinna Päevad augustis.  Väike-Baltica festivali küll kahjuks ei toimu, kuid selle asemel leiab 13.-15. augustil aset Eesti Folkloorinõukogu pärimusküla vanalinna müüri ääres Tornide väljakul. Kolme päeva jooksul on võimalik tutvuda erinevate Eesti käsitöömeistrite tegemiste ja loominguga, meisterdada töötubades nende näpunäidete järgi ning saada osa mitmekülgsest kultuuriprogrammist. TULE OSALE PÄRIMUSKÜLAS: – rahvarõivaste tuulutamisel; – pärimustantsu õpitoas Folklooriklubi Maatasa eestvedamisel; – pärimusmängude õpitoas Janne Suitsu ja Kristi Kooli juhtimisel; – tantsuklubides, kus mängivad Maatasa, Suits & Kool ja Väägvere Külakapell; – pärimushommikul lastele ja peredele koos Maili Metssaluga; – jutuvestjate mõõduvõtmisel; – Leedu folkloorirühma Dolija ja vähemusrahvuste rühmade esinemistel; – II Seto tantsupeol Tallinnas. TÖÖTUBASID VIIVAD LÄBI JA OMA LOOMINGUT TUTVUSTAVAD: – Saaremaa vildimeister Mareli Rannap; – Ida-Virumaa pitsimeister Olga Kublitskaja; – villameistrid Türi Käsitöötoast ja Kesk-Eesti Käsitööseltsist; – pakutrüki oskaja Kätli Saarkoppel-Kruuser; – südamepaela punujad Siegrid Illus ja Sirje Hainas; – nahameistrid Piret Albert ja Katre Mägi; – rätinukkude tegija Karmen Kroonmäe; – tikkija Eda Kivisild; – puidu- ja villatöömeistrid Lahemaa Pärimuskojast. Lisaks on eraldi ala meest käsitööle, kus…

Loe edasi..

K 3. MäRTS

REGISTREERUMINE ON AVATUD!

Alanud on registreerumine pärimuspeole Väike-Baltica 2021, mis toimub 05. juunil Tallinna Vanalinnapäevade rahvakultuurialal Tornide väljakul. Päeva jooksul toimuvad erinevad tegevused nii pärimusmuusikutele, -tantsijatele, -lauljatele, jutuvestjatele kui ka pillimeistritele. Täpne ajakava selgub mais. Pärimuspidu Väike-Baltica on osalusfestival, kus pole traditsioonilisi esinejaid ega publikut, vaid kõik on ühtviisi kaasalööjad. Palume kõikidel soovijatel end registreerida huvipakkuvatele tegevustele. Registreerumise tähtaeg on 1. mai 2021. REGISTREERUN!

Loe edasi..

T 2. VEEBRUAR

VÄIKE-BALTICA 2021 TOIMUB 5. JUUNIL!

Möödunud aastal ärajäänud Väike-Baltica festival toimub loodetavasti  5. juunil 2021 Tallinna Vanalinna Päevade raames. Peopaigaks on Tornide väljaku rahvakultuuriala ning festivali teemaks on “Lood ja legendid“. Väike-Baltica festival leiab aset esmakordselt ning selle eesmärgiks on pakkuda järjepidevust kolme Balti riigi suurima pärimusfestivali Baltica vaheaastatel. Tutvu peokavaga! Baltica on suurim pärimuskultuuri ühispidu, mida viiakse läbi igal aastal järgemööda kolmes Balti riigis. 2021. aastal toimub Baltica Leedus.

Loe edasi..

E 23. MäRTS

PÄRIMUSPIDU VÄIKE-BALTICA JÄÄB ÄRA!

Eesti Folkloorinõukogu peab kurbusega teatama, et seoses 2020. aasta Tallinna Vanalinna Päevade tühistamisega, jäävad ära ka kõik tegevused Tornide väljaku rahvakultuurialal 5.-7. juunil, kaasa arvatud pärimuspidu Väike-Baltica. Hoidkem endid, et saaksime pärast viiruse seljatamist taas käed ühendada!  

Loe edasi..

T 14. JAANUAR

VÄIKE-BALTICA JA CIOFFI FESTIVALIDE INFOPÄEV 1.02.2020

1.veebruaril 2020 12:00-15:00 toimub Tallinnas, Vene 6 III korruse Kaminasaalis Väike-Baltica ja CIOFFi (Rahvusvaheline folkloorifestivalide ja rahvakunstiorganisatsioonide nõukogu) festivalide infopäev. Osalema on oodatud kõik pärimuskultuuri viljelejad, rühmade esindajad, juhendajad, kultuuritöötajad. Ajakava: 12:00-13:20 Väike-Baltica infopäev Tutvustame 2020 esmakordselt toimuva Väike-Baltica erinevaid tegevusi ja vastame tekkinud küsimustele. 13:20-13:40 kohvipaus 13:40-15:00 CIOFFi festivalide infopäev Millised on erinevad CIOFFi festivalid? Kuidas neil osaleda? Millised on tüüpilised festivali nõuded? Milliseid materjale esitada festivalile kandideerimisel? Festivalide etikett. Palume eelnevalt registreeruda: https://forms.gle/dzBBZavvPyhst8kP7 Korraldaja: Eesti Folkloorinõukogu Lisainfo: Monika Tomingas Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht/Väike-Baltica peakorraldaja/CIOFFi kultuurikomisjoni president monika@folkloorinoukogu.ee 534 94 174

Loe edasi..

T 14. JAANUAR

VÄIKE-BALTICA PÄRIMUSPIDU TULEKUL!

Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuuri alane ühispidu, mida viiakse läbi igal aastal järgemööda kolmes Balti riigis. Järgmine rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica toimub Eestis 2022. aastal. Baltica festivali vaheaastatel hakkab Eesti Folkloorinõukogu korraldama Väike-Baltica festivali, millest esimene toimub juba tänavu Vanalinna Päevade rahvakultuurialal Tallinnas, Tornide väljakul 6. juunil 2020. Festivali teemaks on “Lood ja legendid“. Väike-Baltical pole osalustasu, kuid kõik osalejad peavad ise üritusele kohale jõudma. Kuna tegemist on osalusfestivaliga, siis palume kõikidel arvestada terve päevaga. Täpne ajakava selgub aprillis. Päeva jooksul toimuvad erinevad tegevused nii pärimusmuusikutele, -tantsijatele, -lauljatele, jutuvestjatele kui ka pillimeistritele. Palume kõikidel soovijatel end registreerida huvipakkuvatele tegevustele siin: https://forms.gle/orSWV9tqdfX9P3r79. Registreerimistähtaeg on 10.veebruar 2020. Pärast seda võtame kõikide osalejatega ühendust. Väike-Baltica 2020 tegevused: – rongkäik läbi vanalinna; – pillide tuulutamine/turg – rahvapillide müük ja meisterdamine, ootame registreeruma pillimeistreid; – pillimängijate tund – traditsiooniline üksikpillimeeste “võistumängimine”, neli muusikut mängivad korraga platsil (15-20 min), publik saab erinevaid mängijaid uudistada ning neile kaasa elada; – pillimeeste soolokontserdid (15-20 min esinemisaega) Loewenschede tornis Tornide väljakul; – pillimeeste ja -rühmade tänavakontserdid -…

Loe edasi..

R 31. MAI

Selgusid kolme pärimuskultuuripreemia laureaadid

Tänasel pärimuspidu Baltica avakontserdil anti välja kolm erinevat pärimuskultuuri preemiat. Pärimuskultuuri preemia omistati Mooste Rahvamuusikakooli loojale Krista Sildojale, Eesti Folkloorinõukogu preemia Teotugi rahvamuusik Margus Põldsepale ning Kristjan Toropi kogumisstipendiumi pälvisid rahvakandlemängijad ja –uurijad Pille Karras ja Tuule Kann. Pärimuskultuuri preemia pälvis Krista Sildoja pikaaegse mitmekülgse kõrgetasemelinse tegevuse eest, mis tugineb ehedale pärimuskultuurile ja on suunatud nii noortele kui ka vanematele. Krista on loonud Mooste Rahvamuusikakooli, andnud välja raamatuid ja õpikuid, olnud pärimuspeo Baltica peakorraldaja, algatanud etno laagrid jpm. Tema panus valdkonna ja kogukonna tegevusse on olnud märkimisväärne. Pärimuskultuuri auhinna eesmärgiks on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuuri alast tegevust. Preemiat rahastab Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Eesti Kultuurkapital. Eesti Folkloorinõukogu preemia Teotugi pälvis Margus Põldsepp. Margus Põldsepp on oma hingelt ja olemuselt rahvamuusik, mis tähendab suurepärast pillimängu- ja laulmisoskust, aga selle kõrval kõiki muid suulise traditsiooni looja-esitaja hädavajalikke omadusi. Marguse õpilased, keda…

Loe edasi..

T 28. MAI

President, kultuuriminister ja Tallinna linnapea avavad sel nädalal Tallinnas Baltikumi suurima pärimuspeo

maist 2. juunini toimub Eestis Baltikumi suurim ühine pärimuspidu Baltica, mille reedesel Raekoja platsil toimuval avakontserdil avab Vabariigi President Kersti Kaljulaid koos kultuuriminister Tõnis Lukase ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga. „Meil on hea meel, et Baltikumi ühine pärimuspidude pärl Baltica on taas üle kolme aasta jõudnud Eestisse. Seetõttu on meil hea võimalus kokku tuua nii Eesti erinevate piirkondade pärimusrühmad kui pakkuda Eesti inimestele teiste riikide pärimusrühmade rikkalikku pärimuskava,“ ütles Eesti Folkloorinõukogu teabejuht Annela Laaneots. „Pärimuspidu Baltica kuulub Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunstiorganisatsioonide Nõukogu festivalide hulka, mistõttu on Eesti Folkloorinõukogul võimalik kutsuda Eestisse teistest riikidest heal tasemel folkloorirühmi.“ Baltica tunnus on autentne sisu ning pärimuse eri vormide nagu laul, tants, pillimäng või kombed sidumine. Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused. Tšiilist jõuavad sel aastal Balticale María Cecilia Astorga Arredondo ja Carlos Eulices Sotomayor González, Indiast Folk Blaster Society, Nepaalist Everest Nepal Cultural Group, Ukrainast  Dyvyna, Leedust Alka, Lätist Senleja ja Teikas…

Loe edasi..

E 20. MAI

Pärimuspidu Baltica avalikustas peokava

Täna avalikustati järgmise nädala lõpus Eestis algava Baltikumi suurima ühise pärimuspieo Baltica kava. Täisprogramm kuuel laval kestab 31. maist 2. juunini Tallinnas Tornide väljakul, lisaks läheb Baltica 1. juunil külla Põlvamaale ja Virumaale. Raekoja platsil toimuval avakontserdil avab Baltica Vabariigi President Kersti Kaljulaid koos kultuuriminister Tõnis Lukase ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga. Baltica avakontsert algab 31. mai õhtul kell 16.00 Tallinna Raekoja platsil, millele eelneb Baltical osalevate rühmade rongkäik Vabaduse väljakult Raekoja platsile. 31. maist kuni 2.juunini on Tornide Väljakule püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid. Pärimusküla avatakse Tornide väljakul 31. mail kell 12.00. Tornide väljaku pärimuskülla tullakse kokku Sõrvest ja Saaremaalt, Setomaalt ja Tartumaalt, Järvamaalt ja Läänemaalt, Võrumaalt, Pärnumaalt ja Tallinnastki. Pärimuskülas kõlavad iidsed pärimusviisid, kus saab kaasa tantsida ehedaid Eesti eri piirkondade pärimustantse, õppida käsitööd ja keeli ning kuulata jutuvestjate tähendusrikkaid lugusid. Ikka sestap, et käesoleva aasta Baltica fookuses on kolm teemat – paikkondlik eripära, pidu ja keel. Melu pärimuskülas käib päevad läbi, kord keset küla, kord küla kaugemates soppides. Ilu…

Loe edasi..

N 9. MAI

Baltica tuleb külla Põlva Päevadele

Rahvusvaheline pärimuspidu Baltica tuleb 1. juunil külla Põlva Päevadele. Üles astuvad Balticat väisavad välisrühmad, samuti saab osaleda erinevates õpitubades ja vaadata moeshowd. 11.00 – 17:00 PÄRIMUSPIDU BALTICA TULEB KÜLLA. Põlva keskpargis. Lisainfo www.baltica.ee Baltica pärimusküla väliskülalised Leedust, Lätist ja Tšiilist. Vana Võrumaa rahvariiete moeshow Avatud õpikojad, kus kohalikud meistrid tutvustavad Võrumaa põliseid oskusi ja tavasid – tule ja proovi ka! Põlvamaa folkloorirühmad tutvustavad rahvalaule, -tantse, – mänge, pillilugusid ja kombestikku. Võrumaa tantsude tantsuklubi koos folklooriansambliga Maatasa. Programm: Folkloorirühmade esinemised pargilaval: 11:00 Mooste rahvamuusikakooli kandle- ja lõõtspilliõpilased 11:40 Folklooriansambel Käokirjas 12:00 Vana Võrumaa kihelkonna rahvariiete moeshow 13:00 Tšiili rahvalaulikud María Cecilia Astorga Arredondo ja Carlos Eulices Sotomayor González 14:00 Folklooriansambel Kõivokõsõ 14:20 Orava folklooransambel Käopojad 14:40 Folklooriansambel Madara ja Velo´ 15:00 Teikas Muzikanti (Läti) 15:20 – 17:00 Võrumaa tantsude tantsuklubi folklooriansambliga Maatasa   Õpikojad, kus saab näha meistreid tegutsemas ja ka ise proovida põliseid oskusi: * Võru Instituudi keelepesa – Tegevust kogu perele (töölehed, rinnamärgi tegemine lauamängud) * Võrukeelsed laulumängud, osavusmängud ja jõukatsumised, rätinuku meisterdamine – folklooriansamblid Käokirjas ja Kõivokõsõ * Leiva küpsetamine – Terje Lihtsa *…

Loe edasi..

E 8. APRILL

Pärimuspeo Baltica Järvamaa eelpidu toimub juba sel reedel Albus

Reedel, 12. aprillil algusega kell 19.00 toimub Albu Rahvamajas Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Järvamaa eelpidu. Eelpeol astuvad üles Järva maakonna folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Pärimuspeo Baltica Järvamaa eelpeol astuvad üles Kromkapunt, Üksmüts, Vargamäe lapsed, Meite lapse pillituba, Simmeldajad, Arhailised mehed. Baltica on ainuke Eestis toimuv pärimuspidu, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 29.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna Päevade raames püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid. Esimene Baltica festival toimus 1987. aastal Leedus, teine 1988.aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis. Festival toimub igal aastal, Balti riigid korraldavad festivali kordamööda. Baltica festivalid toimuvad CIOFF®i…

Loe edasi..

E 8. APRILL

Pärimuspeo Baltica Võru maakonna eelpidu toimub juba sel laupäeval Värskas

Laupäeval, 13. aprillil algusega kell 13.00 toimub Värska kultuurikeskuses Setomaal Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Võru maakonna eelpidu. Eelpeol astuvad üles Võru maakonna folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Pärimuspeo Baltica Võru maakonna eelpeol astuvad üles Folklooriansambel Hõpehelme ja Meremäe mehe´, Mokornulga Leelokoor, folklooriansambel Kuldatsäuk, Õiõ Seto´, Orava kooli folklooriansambel Käopojad, segarühm Kannel, kapell Kannel ,Võru naisrühm Tsõõr, seto ansambel Helmekaalaq, Seto Miihi Summ, jutuvestja Silvi Jansons, leelokoor Helmine, Värska Muusikakooli pilliklubi. Baltica on ainuke Eestis toimuv pärimuspidu, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 29.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna Päevade raames püstitatud pärimusküla…

Loe edasi..

K 27. MäRTS

Pärimuspeo Baltica Tartumaa eelpidu toimub juba sel laupäeval

Laupäeval, 30. märtsil kogunevad korporatsiooni Rotalia majja enam kui 200 Tartumaa rahvamuusikut, lauljat, tantsijat, sõnaseadjat Tartumaa trallami kevadpeole, mis on ühtlasi rahvusvahelise pärimuspeo Baltica Tartumaa eelpidu. Kell 14 algav Tartumaa trallami kevadpidu on Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica 2019 Tartumaa eelpidu. Kevadpeol tulevad Tartu kandi folkloorirühmade ja pärimusringide poolt esitamisele need laulud, pillilood ja tantsud, millega soovitakse üles astuda kevadsuvel Tallinnas toimuval välisrühmadega peol Raekoja platsil ja Tornide Väljakul. Kevadpidu algab perepeona, kus hoolega omandatud rahvapärimust esitavad laste- ja noorterühmad Jauramid, Kaval käsi, Kullakõsõ, Maatasa, Päevakene, Taaderandi tähesõel ja Tähelinnud. Etteastete järel on kõigil huvilistel võimalus koos noortega mängida vanu häid rahvamänge, eestvedajateks folklooriklubi Maatasa noored. Kell 16 tutvustavad pidulistele oma maad ja rahvast folklooriühmad Kolkja Bõlitsa, Maljarka, Mari kumõl, Röntyskä, Srebrjannõi rodnik ja Spadki. Kuna tänavuse Baltica keskmes on paikkondlikud eripärad ja kohalikud keeled, siis saab trallamil lisaks eestlaste tegemistele osa ka ingerisoomlaste, maride, romade, valgevenelaste, venelaste jt rahvaste pärimusest. Peale rahvalikke etteasteid on Folkduo Kool ja Ruusmann pillimängu saatel tore võimalus koos…

Loe edasi..

T 19. MäRTS

Tule müüma Baltica pärimuspeole Eesti rahvuslikku käsitööd ja toitu!

29.05 – 2.06.2019 toimub Tallinnas Tornide väljakul rahvusvaheline pärimuspidu Baltica, kuhu ootame toidu ja käsitööga kauplejaid.  Taotlusi võetakse vastu 15. märtsist kuni 15.aprillini 2019. Ootame kauplema Eesti käsitöö ja toiduga, mis on rahvuslik või Eesti rahvusliku disaini elementidega. Kauplemine toimub Tallinnas Tornide Väljakul, mis piirneb Suurtüki tänava, Rannamäe tee, Nunne tänava, Suur-Kloostri tänava ning Tallinna linnamüüriga. Kauplemise ajad: reedel, 31.05 kell 12.00 – 19.00, laupäev ja pühapäev, 1.-2.06  kell 11.00 – 19.00. Baltica kauplejate informatsioon ja Baltica-kauplemise-taotlus-2019. Taotlused palume saata aadressile: baltica@folkloorinoukogu.ee.

Loe edasi..

P 17. MäRTS

Rahvusvahelise pärimuspeo Baltica Viljandimaa eelpidu toimub Karksi-Nuias

Laupäeval, 23. märtsil algusega kell 18.00 toimub Karksi-Nuia kultuurikeskuses Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Viljandimaa eelpidu ja maakonna kapellide ning rahvamuusikute päev. Eelpeol astuvad üles Viljandimaa folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Peol osalevad Karksi-Nuia Mokalaat, Saarepeedi rahvamuusika ansambel, Tiistelu, Anna Raudkatsi Tantsuselts, folkloorirühm „Dzine“ Lätist, maakonna kapellid ja rahvamuusikud. Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 29.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna Päevade raames püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid. Esimene Baltica festival toimus 1987. aastal Leedus, teine 1988.aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis. Festival toimub igal aastal, Balti riigid korraldavad…

Loe edasi..

P 17. MäRTS

Mooste Folgikojas rahvusvahelise pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpidu

Laupäeval, 23. märtsil algusega kell 12.00 toimub Mooste Folgikojas Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpidu. Eelpeol astuvad üles Põlvamaa folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpeol astuvad üles folklooriansambel Käokirjas, Kõivokõsõ, Madara leelokoor, Kadri Lepassoni rahvakandleõpilased Aia Rikka ja Romet Nõmme, Toomas Ojasaare lõõtsaõpilased. Pärimuspeo perenaine on Triinu Laan Lisaks toimub ühislaulmine ja väike õpituba Põlvamaa erilisematest rahvalauludest Urmas Kalla juhendamisel ja Eesti Folkloorinõukogu rahvakandlemängijate raamatu “100 Eesti rahvakandlemängijat ja meistrit” tutvustus. Peo lõpetab ühistantsimine Mooste Rahvamuusikakooli muusikute saatel. Mooste Folgikoda on Baltica eelpeoks tore koht seepärast, et eelmisel Baltica festivalil toimus seal Baltica maapäev. Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 29.maist…

Loe edasi..

K 13. MäRTS

Laupäeval toimuvad rahvusvahelise pärimuspeo Baltica kaks Pärnumaa eelpidu

Laupäeval, 16. märtsil algusega kell 11.00 ja kell 13.00 toimuvad Pärnumaal kaks Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Pärnumaa eelpidu. Eelpeol astuvad üles Pärnumaa folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Kell 11.00 Audru Männituka lasteaia õuel algaval Baltica 2019 eelpeol “Karjapoisi vastlapäev” astuvad üles Hoiuspuu, Selts Kajakas, Karjalapsed, Hoiuspuu Memmed ja Jõõpre Vanaemad. Kell 13.00 Raeküla Vanakooli Keskuses algaval Baltica 2019 eelpeol “Kaasike kutsub kaimud kokku” astuvad üles folklooriansambel Kaasike, Hanila Laulu- ja Mängu Selts, Paikuse Memmed, Pärnu ingeri-soome folkloorirühm Kullero ja lasterühm Orvokki, Piccolo Folk, rahvatantsurühm Kevade. Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 29.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja…

Loe edasi..

T 5. MäRTS

Pühapäeval toimub rahvusvahelise pärimuspeo Baltica Saaremaa ja Hiiumaa eelpidu

Pühapäeval, 10. märtsil algusega kell 12.00 toimub Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuses Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Saaremaa ja Hiiumaa eelpidu „Keskpäevane kohtumine“. Eelpeol astuvad üles Hiiumaa ja Saaremaa folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Üles astuvad:folkloorirühm Dagö (Hiiumaa), Sõrvemaa Sõrmitsejad (Saaremaa), Lümanda Põhikooli folkloorirühm (Saaremaa), Ammuker (Saaremaa), Naadresed (Hiiumaa),Iiu Kintsuviiul (Hiiumaa),Hõbelõng (Hiiumaa). Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 29.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna Päevade raames püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid. Esimene Baltica festival toimus 1987. aastal Leedus, teine 1988.aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis. Festival toimub…

Loe edasi..

E 11. VEEBRUAR

Rääma folklooripidu ootab taaselustama esivanemate traditsioone

16. veebruaril algusega kell 11.00 toimub Pärnus Nooruse majas rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica eelpidu. Selle aasta Baltica fookuses on kolm teemat: paikkondlik eripära, pidu ja keel. Rääma folklooripidu on alati olnud osa rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica piirkondlikest ülevaatustest ja eelpidudest. Baltica tunnused on autentne sisu, pärimuslik laulude-tantsude, pilli- ja näitemängude, kombestiku sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesinejate kaasatus. Baltica festival keskendub ainsana ajaloo- ja rikkaliku pärimuse ehedusele ja edasikandmisele. Kõikidele eelpidudele tuleb kolm eksperti, samuti vaatlejad folkloorinõukogust, kes annavad pärast ülesastumist esinejatele kokkuvõtva tagasiside esituse ja kava kohta ning näpunäiteid-vihjeid edasiseks. Sellel aastal saab huviga jälgida folkloorirühma Mesilane, Pärnu Liblika lasteaia lapsi, seeniortantsurühma Räämakad ja lõõtsamehi, folkloorikoori Rannalised, rahvatantsurühma Kaera-Jaan, folklooriansamblit Bõliina, Seljametsa külateatri etendust, viiuliansamblit Spelmanslag ja folkloorirühma Kunglarahvas. Kui kõik lood ja laulud on esitatud, jätkub pidu jalga keerutades.

Loe edasi..

E 11. VEEBRUAR

Tallinnas toimub rahvusvahelise pärimuspeo Baltica Tallinna eelpidu

Laupäeval, 9. veebruaril algusega kell 12.00 toimub Tallinnas Salme Kultuurikeskuses Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Tallinna eelpidu. Eelpeol astuvad üles Tallinna ja lähipiirkonna folkloori- ja pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad. Pärimuspeo Baltica Tallinna eelpeol astuvad laupäeval üles Keila kooli lasterühm, Rannapõngerjad, tantsuansambli Leesikad 4. klassi rühm, Leesikate 6. klassi rühm, Tantsuansambli Leesikad gümnaasiumirühm, Seto Laste Kool, Lätte Veetallajad, Leelokoor Sõsarõ, Seto Lauluselts Sorrõseto, Seto Lauluselts Siidisõsarõ, Udmurdi ansambel “Ošmeš”,folklooriansambel “Zurba”, Reevele, rahvatantsurühm Ingliska,tantsuansambel Tuisuline, Lüü-Türr, Kuusalu rahvamuusikaansambel “6 alust”, folklooriselts Juhukse, rahvakunstiansambel Leigarid. Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus. Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 30.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub 31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini on…

Loe edasi..


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data02/virt70613/domeenid/www.folkloorinoukogu.ee/baltica/wp-content/themes/merekultuur/category.php on line 17