Loading

Väike-Baltica

Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuuri alane ühispidu, mida viiakse läbi igal aastal järgemööda kolmes Balti riigis. Järgmine rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica toimub Eestis 2022. aastal. Baltica festivali vaheaastatel hakkab Eesti Folkloorinõukogu korraldama Väike-Baltica festivali, millest esimene toimub juba tänavu Vanalinna Päevade rahvakultuurialal Tallinnas, Tornide väljakul 5. juunil 2021. Festivali teemaks on “Lood ja legendid”.

Päeva jooksul toimuvad erinevad tegevused nii pärimusmuusikutele, -tantsijatele, -lauljatele, jutuvestjatele kui ka pillimeistritele. Tegevused: rongkäik, pilliturg, pillimängijate tund, pillimeeste soolokontserdid, pillimeeste ja -rühmade tänavakontserdid, üle-eestiline pillimeeste jämm, pärimustantsude õpituba, tantsulaulud, regilaulutuba, eeslauljate laulutoad, jutuvestjate omavaheline mõõduvõtmine, jutuvestjate ülesastumine.

Täpne kava selgub aprillis.

Info osalejatele (link: https://baltica.ee/info-osalejale/)