Eesti Folkloorinõukogu kuulutab välja avaliku konkursi rahvusvahelise pärimusepeo Baltica 2023 kunstilise idee ja juhi või meeskonna leidmiseks.

Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuurialane osalusfestival, mis koondab pärimuse tundjaid ja kandjaid ning loob võimalusi, et selliste inimeste hulk suureneb järjepidevalt. Baltica omapäraks on traditsiooni teadlik omandamine ning festivali toimumine maa eri piirkondades, võimaldades rahvusvahelist kultuurilist suhtlust. Baltica toimub järgemööda kolmes Balti riigis, 2023. aastal Eestis toimuv Baltica leiab aset 35. korda.

Otsime
BALTICA KUNSTILIST JUHTI VÕI MEESKONDA, kes

• väärtustab eesti ja teiste rahvuste pärimuskultuuri
• on algatusvõimeline, loovate ja lennukate ideedega
• peab oluliseks säilitada Baltica omanäolisus ning julgeb seejuures mõelda “kastist välja”
• on täpne, süstemaatiline ja kohusetundlik
• oskab oma ideid reaalsuseks vormida

Baltica kunstilise juhi/meeskonna ülesandeks on 2023. aasta pärimuspeo Baltica kontseptsiooni ja programmi väljatöötamine ning elluviimine.
Rahvusvahelise pärimuspeo Baltica korralduse ja rahastuse eest vastutab Eesti Folkloorinõukogu.

Omalt poolt pakume:
• võimalust testida kontseptsiooni 2022. aasta juunis toimuval pärimuspeol Väike-Baltical
• paindlikku tööaega
• mitmekülgset ja üle-eestilist tööd
• toetavat meeskonda ja pärimuskultuuri ekspertide tuge
• töötasu vastavalt projekti eelarvele

Kandideerimiseks palume hiljemalt 15. detsembriks 2021 aadressile baltica@folkloorinoukogu.ee saata:
• pärimuspidu Baltica 2023 kunstilise kontseptsiooni tutvustus;
• kunstilise juhi või meeskonna tutvustus (CV).

Tööle asumise aeg: sügis 2022

Kunstilise juhi või meeskonna valiku teeb Eesti Folkloorinõukogu juhatus koostöös bürooga lähtuvalt esitatud dokumentidest jaanuari keskpaigaks. Valikut tehes ühendub Eesti Folkloorinõukogu potentsiaalsete kandidaatidega ja palub neile oma ideed tutvustada. Valiku tegemisel arvestatakse Baltica eesmärke ja kontseptsiooni päevakohasust. Konkursi ebaõnnestumise korral on Eesti Folkloorinõukogul õigus teha sihtpakkumine kontseptsiooni väljatöötamiseks.

Lisainfo:
Monika Tomingas
Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht
monika.tomingas@folkloorinoukogu.ee
tel: 534 94 174