Austatud folkloorifestivalist osavõtjad ja külalised!

Igal rahval on oma kultuuriline identiteet, mille elujõulisuse näitajaks on aastakümnete või isegi aastasadade katsumustele vastu pidanud algupärand ehk folkloor. Folklooris peituvad iga rahvuse juured, mis on läbinud ajateljel erinevaid muutusi ning arenguid. Folkloor on väärtus, mida tuleb hoida.

Baltica on festival, kus antakse oma väike panus paikkondliku pärimuse ning rahvuslike kultuuritraditsioonide hoidmisele ja väärtustamisele maailma kultuurimaastikul. Tänavune pärimuspidu, mis liigub külakorda Balti riikide vahel, on jälle Eestisse jõudnud ning on meie jaoks juubelihõnguga. Baltica toimub 35. korda.

Eesti jaoks on Baltica folkloorifestival võimalus tutvustada maailmale meie enda ehedat pärimust, ainult meile omaseid rahvalaule, -tantse, pillimuusikat, käsitööd ja rahvarõivaid nende autentsetes vormides.

Rahvuskultuurilise tähenduse kõrval on oluline ka festivali regionaalne aspekt. Baltica pärimuspidu toob kokku folklooriharrastajad paljudest Eestimaa piirkondadest, sealhulgas ka meie vähemusrahvuste folkloorirühmad.

Väärtustagem oma esivanemate poolt loodud pärimust ning hinnakem kultuurilist mitmekesisust.

Kauneid festivali elamusi soovides

Heidy Purga
Kultuuriminister