Loading

Baltica

Eesti-Läti-Leedu suurim rahvakultuurialane ühispidu sai alguse 1987. aastal ning toimub sellest ajast alates kordamööda kõikides Balti riikides. Esimene festival peeti 1987. aastal Leedus, teine 1988. aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis.

Baltica on ainus folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad.  Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.

Rahvusvaheline folkloorifestival Baltica on osa ülemaailmsest folklooriliikumisest ja on ainuke festival maailmas, mis toimub igal aastal järgemööda eri riigis. Baltica festivalid toimuvad CIOFF®i  egiidi all ning toovad alati kaasa ka välismaiseid külalisi nii Balti riikidest kui ka kaugematelt maadelt.

 

Rahvusvahelise pärimuspeo BALTICA eesmärgid

  • Hoida ja säilitada kolme Balti riigi ühiselt loodud folkloorifestivali traditsiooni, mis võimaldab jagada ja ühendada meie rahvuslikku identiteeti ja pärimuskultuure;
  • Väärtustada pärimuskultuuri meie igapäevases elus, saades jõudu rahvuslikest tavadest ja mälestustest, jagada neid omavahel ja võõrsilegi ning tutvuda teiste rahvuste ja kultuuridega;
  • Innustada kohalikku folklooriliikumist, kõigi eesti ajaloolis-kultuuriliste paikkondade pärimuse tundmaõppimist ning julgustama inimesi kasutama omakultuuri nii argi- kui pühadeajal;
  • Sütitada ja arendada pärimusetundjaid ja -harrastajaid, oma pärimuse huvilisi ja algajaid, levitades teadmisi, õpetusi, nõuandeid ning olles heaks eeskujuks;
  • Rahvusvahelisel põliskeelte aastal tõsta esile meie põliskeeli;
  • Väärtustada ehedat pärimuspidu ja jagada häid kogemusi üha suurematele inimhulkadele.

 

Baltica visioon on olla jätkusuutlik ja oma väärtusi hoidev rahvusvaheline pärimuspidu, mis toimub Eestis iga kolme aasta tagant, tuues kokku pärimuskultuurikandjad, harrastajad ja armastajad üle Eestimaa, külalised naaberriikidest ja kaugemalt, et igal korral pühitseda ja edasi arendada erinevat Eesti pärimuskultuurile olulist teemat.

Baltica eesmärgid toetavad UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.

BALTICA 2021

Tänavuse rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel toimub 20.-22. septembril koostöös Läti ja Leeduga mitmekülgne ning põnev veebikonverents “Baltica foorum”, mis on pühendatud sügisesele pööripäevale ja Balti ühtsuse päevale.

Foorumi ettekanded esitatakse kohalikes keeltes sünkroontõlkega eesti keelde, mis teeb need hõlpsasti mõistetavaks. Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu ja pillimuusika traditsioonidest, parimatest praktikatest ja paljust muust. Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert ja pulmafilmide õhtu.

Kõik ettekanded ja üritused kantakse üle Leedu Rahvakultuuri Keskuse Youtube’i kanalil, folkloorifestivali Baltica Facebooki lehel ning Eestis Eesti Folkloorinõukogu ja Baltica festivali Facebooki lehtedel.
Ühistantsimisest on võimalik Eestis kohapeal osa võtta!

Vaata Eesti esinejate tutvustusi!