LAUPÄEV, 3. JUUNI KELL 11-19 TALLINNAS TORNIDE VÄLJAKUL

Pärimusküla pea- ja paikkondlikel lavadel on võimalik tutvuda Eesti paikkondliku pärimusega, nautida nii enda kui teiste etteasteid ning lasta ennast pärimusel kaasa tõmmata. Kohal on pillimehed, lauljad, tantsijad ja käsitöölised kõikjalt Eestist ning Kihnu Kultuuriruum, Vana-Võromaa saatkond, Viru Instituut ja Mulgi Kultuuri Instituut. Tervise hoidmise nippe jagab Alar Krautmani Terviseakadeemia.

Balti riikide muusikaõpetajate arutelu ja mõttevahetus muusika õpetamise parimatest praktikatest. Milline on täiskasvanud õppija motivatsioon pärimusmuusika õppes osalemiseks ning milliseid meetodeid kasutatakse pillimängurõõmu säilitamiseks erinevates riikides? Arutelu ja vestlust juhib muusik, õpetaja, pärimusmuusika sündmuste korraldaja Tarmo Noormaa.

Kas sinu südames mõni regilaul, mis on sulle eriline või oluline? Tule regilaulutuppa, et seda eest võtta! See võib olla esimene teadlikult kuuldud – või ka kaasa lauldud – laul, mis tõmbas sind regilaulumaailma avastama. Võib-olla oled seda laulu kas üksi või kellegagi koos lauldes tundnud, et laulul ongi võim muuta maa mereks ja mereliiva lindudeks. See laul võib seostuda armsa inimese või paigaga, jutustada lugu, mis räägiks justnagu sinust endast või meenutada ühte mällusööbinud ergast hetke. Äkki on selles laulus mingi salapära või ootamatult põnev kujund? Tore oleks, kui sa enne või pärast laulmist ütleksid paari sõnaga ka meile, mis sind sinu lauluga seob, miks sa seda laulda armastad. Aga muidugi võib regilaulutuppa tulla ka lihtsalt kaasalaulmist, teiste laule ja lugusid nautima. Regilaulutuba juhib Janika Oras.

Foto: Rene Jakobson

Mälumäng on eestlaste hulgas ülimalt populaarne hariv ja meelelahutuslik ajaveetmise viis. Võib arvata, et on vaid aja küsimus, millal see kantakse Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Baltica mälumäng toimub esimest korda ja seda viivad läbi spordiajakirjanik Tarmo Tiisler ja folkorist-kultuuriloolane Marju Kõivupuu – tuntud mälumängurid pühapäevahommikuses Vikerraadio saates „Mnemoturniir“.Ootame mängima 3-liikmelisi esindusi kõikide Baltica esinejate ja külastajate hulgast. Tule ja pane proovile oma teadmised pärimuspidu Baltica ajaloost ning pärimuskultuurist laiemalt. Mälumäng toimub eesti keeles.

Karmoškamuusiga perrä saa ütehkuuh tandsi seto perimüstandsa’. Tandsma oodõtas õgaütte – kia jo mõist, saa tunda rõõmo perimüstandsast, kia viil mõista-ai, saa kõrraga selgest. Pääle I seto tandsopito 2018.a. om tandsminõ haardnu tähtsä kotussõ seto perimüskultuurist. Iist võtt Tormi Piret. 

Tantsime karmoškamuusika saatel üheskoos seto pärimustantse. Tantsima oodatakse igatühte – kes juba mõistab, saab tunda tantsurõõmu, kes veel ei oska, saab selle kohemaid selgeks. Pärast I Seto tantsupidu 2018. aastal, on tantsimine haaranud setu pärimuskultuuris tähtsa koha. Eest võtab Piret Torm-Kriis.

Lookas peolaual leiab süldi, salati, kohvi, koogi, konjaki, veini ja muu hea-parema vahele alati ruumi ka mõne laulu jaoks. Eriti hästi mahub laul peolauale, mis pole niivõrd lookas, vaid pigem kasinapoolne. Mida kesisem peolaud, seda rohkem ruumi lauludele. Laul mahub ka lauale, mis polegi niiväga pidune, vaid pigem nukrapoolne – laul sobib nii lohutajaks kui ka tujutõstjaks. Egas peolauda ei tulda keelt väänama! Ikka laulma seda, mis parajasti hingel, meelel ja keelel – ilma hinnanguta, ilma aplausita – nii hästi või halvasti kui parajasti osatakse ja välja tuleb, mis pähe kargab ja valla pääseb. Peolauas kõlab ühtviisi hästi nii sünnipäevalaul, vanaisa lapsepõlve lemmiklaul, vaarisade sajandite tagune regitarkus, äraleierdatud estraad, kõrva ussitav popphitt, noore mehe kuraas, kui ka neiu kustumatu armuhüüd. Peolaualaul on aastakümnetega mällu sööbinud, memme hiirekõrvadega lauluvihikusse kirjutatud, pillikoti põhjas kortsunud laululehel, tudengi needitud kaantega nahkköitelises buršilaulikus, südametega palistatud pulmalaulikus või kriiskava ekraaniga telos, näpuviibutuse kaugusel. Peolauda juhtub teinekord ka põrguoreliks sõimatud lõõtsill, lärmakas kortsmoonik, malevaelu näinud kitarr või härdalt unistav suupill. Peolauas võib ju olla kindel eeskava, kuid alati on ruumi spontaansusele – juhtub ootamatusi, tuntakse kohmetust ja piinlikkust, kuid peamiselt siiski rõõmu, sest peolaualaul kõlab just nüüd ja praegu. Alati, kordumatult.  Peolaualauludel hoiavad silma peal Jaan Sarv ja Korp! Rotalia mehed. 

LAADI ALLA: Laululeht 2023 peolaualaulud

Tallinna tantsuklubi on juba 31 aastat järjepidevalt koos käinud tantsuõhtu formaat, mis on samal kujul populaarne ka Lätis ja Leedus (Danču klubs, Tradicinių šokių klubas). Tantsuõhtutel saab tantsida 19-20. sajandi külapidude tantse. Tantsuklubi on oma olemuselt linna kolinud külapidu, kus külakogukonna liikmete asemel kohtuvad linnainimesed, kellele meeldib rahvatants ja –muusika. Kõik on oodatud, olgu noor või vana, julge või häbelik. Tantsime eelkõige eesti tantse ja alati pillimehe ehk elava muusika järgi. Sekka juhtuvad ka mõned tantsud naabermaadest ja kaugemaltki. Tantsude õpetamist tuleb ette harva, seepärast soovitame pidada silm peal neil, kes hästi tantsivad ja neilt õppida.