Tänasel pärimuspidu Baltica avakontserdil anti välja kolm erinevat pärimuskultuuri preemiat. Pärimuskultuuri preemia omistati Mooste Rahvamuusikakooli loojale Krista Sildojale, Eesti Folkloorinõukogu preemia Teotugi rahvamuusik Margus Põldsepale ning Kristjan Toropi kogumisstipendiumi pälvisid rahvakandlemängijad ja –uurijad Pille Karras ja Tuule Kann.

Pärimuskultuuri preemia pälvis Krista Sildoja pikaaegse mitmekülgse kõrgetasemelinse tegevuse eest, mis tugineb ehedale pärimuskultuurile ja on suunatud nii noortele kui ka vanematele. Krista on loonud Mooste Rahvamuusikakooli, andnud välja raamatuid ja õpikuid, olnud pärimuspeo Baltica peakorraldaja, algatanud etno laagrid jpm. Tema panus valdkonna ja kogukonna tegevusse on olnud märkimisväärne.

Pärimuskultuuri auhinna eesmärgiks on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuuri alast tegevust. Preemiat rahastab Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Eesti Kultuurkapital.

Eesti Folkloorinõukogu preemia Teotugi pälvis Margus Põldsepp. Margus Põldsepp on oma hingelt ja olemuselt rahvamuusik, mis tähendab suurepärast pillimängu- ja laulmisoskust, aga selle kõrval kõiki muid suulise traditsiooni looja-esitaja hädavajalikke omadusi. Marguse õpilased, keda on juba kaunis palju, viivad parimal viisil edasi Eesti rahvamuusika traditsiooni. Olla kogu oma olemusega rahvamuusik on väga mõjuv moodus pärimusmuusika populariseerimiseks.

Eesti Folkloorinõukogu preemiaga Teotugi tunnustatakse pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes innustavad teisi sellega tegelema. Preemiat rahastab Eesti Kultuurkapital.

Kristjan Toropi kogumisstipendiumi pälvisid Tuule Kann ja Pille Karras koos töörühmaga projekti “Rahvakannelde kaardistamine” käigus talletatud rohke hinnalise ainese – heli- ja videosalvestuste ning fotode – üleandmise eest EKM Eesti Rahvaluule Arhiivile.

Kristjan Toropi kogumisstipendium on algatatud 1994. aastal Kristjan Toropi (1934−1994) poolt eesmärgiga toetada tantsuloomingut ja rahvatantsuga seotud rahvaluuleainestiku kogumist. Kord kolme aasta jooksul, rahvusvahelise pärimuspeo Baltica ajal, antakse välja kogumisstipendium tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku kogumise eest. Preemiat rahastab Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Kõigi pärimuskultuuri preemiate suuruseks on 1000 eurot.

Baltikumi suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis 29. maist 2. juunini. Balticat korraldab Eesti Folkloorinõukogu.